• USD : 27.1528
 • EUR : 28.9003
 • CHF : 30.0341
 • GBP : 33.3388
 • KVKK

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasal Bilgilendirme Metni

  Bu web sitesinin işletmecisi sıfatıyla Hotel Hadrian, Çukurbağ Yarımadası, Dogan Kasaroglu  Sok No 10, Kaş/ Antalya adresinde faaliyet göstermekte olup Bilgilerin Korunması Hakkındaki Avrupa Birliği Ana Yönetmeliği (EU-DSGVO)  hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımından sorumlu olan kuruluştur.

  Web sitemizi ziyaret etmeniz ve otelimizde konaklamanız halinde kişisel bilgilerinizin  HOTEL  HADRIAN tarafından hangi tür, kapsam ve amaçla toplanacağı, işleneceği ve kullanılacağı hususlarında sizi aydınlatmak amacıyla aşağıdaki bilgilendirme metni hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

  Kişisel verilerinizin toplanması ve depolanması ile bu bilgilerin işleniş türü ve amaçları

  “Kişisel veriler” terimi, bir kimsenin kimlik teşhisini olanaklı kılmaya müsait türden bilgileri ifade eder.  

  Kuruluşumuz ziyaret ve konaklamanız sırasında yasal hükümler çerçevesinde çeşitli kaynaklardan kişisel verilerinizi toplamaktadır. Bu veriler örneğin şunlardır;

  • Ad ve soyad
  • Cinsiyet
  • Adres
  • Telefon numarası
  • E-Mail-Adresi
  • Kredi ve banka kartı numarası veya başkaca ödeme bilgileri;
  • Belli durum ve koşullarda başkaca parasal/finansal bilgiler;
  • Dil tercihleri ve ayarları;
  • Doğum tarihi ve yeri;
  • Vatandaşlık durumu, pasaport ve vize bilgileri ya da yine resmi dairelerce düzenlenmiş başkaca kimlik belgelerinde yer alan bilgiler;
  • Doğum günleri, jübileler ya da özel günlere dair önemli tarih bilgileri;
  • İşveren hakkında bilgiler;
  • Seyahatin seyrine, seyahat gurubuna veya aktivitelere ilişkin bilgiler;
  • Misafir olarak daha önce yapılmış ziyaretlere ve iştirak edilen ortak etkinliklere, satın alınan ürün ve hizmetlere, özel olarak talep edilen servislere ve müşteri eğilim ve beklentilerine dair bilgiler;
  • Coğrafi konumun belirlenmesine olanak sağlayan bilgiler;
  • Sosyal medya hesaplarına dair kullanıcı kimlikleri, profil resimleri ve başkaca kamuya açık bilgiler veya sosyal medya hesaplarınızı eklemek suretiyle tasarrufumuza sunduğunuz bilgiler;

  Belli durum ve şartlar altında aynı şekilde şu bilgileri de toplayabilmekteyiz:

  • Aile üyelerine ve refakat edenlere dair bilgiler; örneğin çocukların adları ve yaşları;
  • Biometrik bilgiler; örneğin dijital fotoğraflar;
  • Şu kaynaklardan elde edilen fotoğraflar ile video ve ses kayıtları:
  • (a) Otelimizin koridorları ve lobileri gibi umuma açık bölümlerinde bulunan güvenlik kameraları;  
  • Misafirin özel ilgi alanları ve kişiselleştirilmiş verileri („Kişisel ilgi alanları“); örneğin ziyaretiniz sırasında bize bildirdiğiniz veya ziyaretiniz çerçevesinde öğrendiğimiz özel meraklarınız, beklentileriniz, etkinlik ve aktiviteleriniz, hobileriniz, yemek ve içecek tercihleriniz, aradığınız hizmetler, beğendiğiniz ve hoşlandığınız hususlar vb.

  Şayet talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak kuruluşumuza ya da hizmet sunucularımıza başka kimselere ait kişisel verileri bildirmeniz gerekliyse (örneğin bir başkası için rezervasyon yaptırmanız gibi), bilgilerini vereceğiniz kişinin kişisel verilerinin iletilmesine rızasını almanız ve buna istinaden sözkonusu verileri bu yasal bilgilendirme metni çerçevesinde kullanmamıza izin vermeniz gerekmektedir.

  İletişim / Kişisel verilerin toplanması

  Kuruluşumuz kişisel verileri farklı kaynak ve yollardan toplamaktadır. Şöyle ki;

  Web sitemizi ziyaretiniz sırasında:

  Web sitemizi her ziyaretiniz sırasında tarayıcınız (browser) otomatik olarak web sitemizin veri sunucusuna (server) bilgiler gönderir ve bunlar geçici bir süre için Logfile adı verilen bir dosyada toplanır. Bu işlem esnasında aşağıda listelenen bilgiler sizin iradeniz dışında toplanmış ve otomatik düzenekle silinene kadar kaydedilmiş olur:

  • Başvuran bilgisayarın IP-Adresi,
  • Erişimin tarihi ve saati,
  • Talep edilen verinin adı ve URL-adresi,
  • Erişimi başlatan web sitesi,
  • Bilgisayarınızın işletim sistemi ve kullandığınız tarayıcı,
  • İnternete giriş yapmanızı sağlayan hizmet sunucunuzun adı,
  • Google’ın izleme ve ziyaretçi sayısı değerlendirme hizmeti Google Analytics’in kullanımı.

  Bu verilerin toplanması ve işlenmesi, web sitemizin kullanılmasına olanak sağlama (bağlantı kurma düzeni), sistem güvenliğini ve istikrarını sürekli kılma, ağ altyapısını yönetme ve internet sunumumuzu optimize etme ile dahili istatistiki amaçlara hizmet eder. IP adresinden ise yalnızca ağ altyapısına yönelik saldırılarda ve istatistiki amaçlarla yararlanılır.

  Kişisel veriler kurumumuz tarafından çeşitli yollardan toplanmaktadır. Şöyle ki;

  • Çevrimiçi. Rezervasyon yaptırma, Web sayfalarımız üzerinden bizimle iletişim kurma ve haberleşme, başka yollarla bizimle bağlantı kurma veya sosyal medya sayfalarında paylaşımda bulunma.
  • Otel ziyaretleri ve çevrimdışı karşılıklı etkileşimler. Otelimizi ziyaretiniz veya restoranlar, concierge hizmetleri ya da spa’lar gibi otelimizde sunulan hizmetlerden ve tesislerden yararlanmanız halinde, kuruluşumuz kişisel verileri toplamaktadır.  
  • Müşteri hizmetleri: Telefonla rezervasyon, E-Mail veya faks yoluyla haberleşme sırasında da kişisel veriler toplanmaktadır.

  Stratejik ortaklar. Otelimizde kaldığınız süre içerisindeki deneyimlerinize dayanarak ilginizi çekebileceğine inandığımız ürünleri, hizmetleri ya da teklifleri size ulaştırabilmek amacıyla işbirliği halinde olduğumuz kuruluşlardan da kişisel veriler toplamaktayız. Bu tür stratejik iş ortaklarımız arasında bölgemizdeki restoranlar, seyahat ortakları ve acenteleri, araç kiralama kuruluşları ve seyahat rezervasyon platformları bulunmaktadır. Stratejik iş ortakları

  HOTEL HADRIAN ’den bağımsız kuruluşlardır.

  Verilerinizin üçüncü kişilere iletilmesi

  Sadece sizin açık ve net izninizle, bunun için yasal bir dayanak mevcutsa veya haklarımızın, özellikle de sizinle yaptığımız bir anlaşmadan doğan haklarımızın yaptırımı olarak zorunlu hale gelmişse kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara iletebiliriz.

  Veri güvenliği

  Tesadüfen veya bilinçli manipülasyona, kısmen veya tümüyle kayba, tahribata veya izinsiz erişime karşı verilerinizi korumak amacıyla kuruluşumuz tarafından uygun teknik ve örgütsel güvenlik önlemleri alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeye uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.

  Verilerinize ilişkin olarak bilgilendirme, düzeltme, kapama ve silme işlemleri

  Depolanan tüm verileriniz hakkında bilgi alma, yanlış bilgileri düzelttirme, kapattırma ve sildirtme hakkına sahipsiniz. Bu işlemler için veya kişisel verilerinizle ilgili başkaca sorunuz olması halinde  lütfen şu adrese E-Mail ile başvurunuz: info@hotelhadrian.com

  Verilerinizin korunmasına dair bu bilgilendirme metninde değişiklikler

  Web sitemizin ilerideki gelişimine veya yasalarda ve dolayısıyla resmi dairelerce uygulanan mevzuat ve yönergelerde yapılacak değişikliklere uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasına dair bu bilgilendirme metninde güncelleme yapılması gerekli olabilir. En güncel bilgilendirme metnine her an web sitemizden ulaşabilirsiniz.

  Son güncelleme tarihi: 17.03.2019