• USD : 27.1528
 • EUR : 28.9003
 • CHF : 30.0341
 • GBP : 33.3388
 • YASAL BİLGİ

  Bu web sayfasının içeriği, büyük bir titizlik ile oluşturulmuştur. Ancak sunucu, hazırlanmış içeriklerin doğruluğu, eksikliği ve güncel olması ile ilgili olarak güvence vermemektedir. Web sayfasının içeriğinin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğu altındadır. Burada belirlenmiş olan ödentiler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır ve sunucunun düşüncesi değildir. Sunucunun internet sayfasının kullanılması sonucunda kullanıcı ve sunucu arasında hiçbir şekilde sözleşme ilişkisi doğmaz. 

  Ekstern Linkler
  Bu web sayfası, üçüncü şahısların web sayfalarına bağlantıları („ekstern linkler“) içermektedir. Bu web sayfaları, kendi kullanıcısının sorumluluğundadır. Sunucu, ekstern linklere birinci bağlanmada yabancı içeriklerinin olası yasal ihlallerinin bulunup bulunmadığına dair gerekli denetimleri yapmıştır. Şu an itibariyle herhangi bir yasal ihlal söz konusu değildir. Sunucunun bağlanılan sayfaların güncel ve gelecek tasarımı ve içeriği üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ekstern linklerin kullanımı, sunucunun uyarı veya linkin arkasında bulunan içerikleri kendisine mal etmesi anlamına gelmemektedir. Yasaların ihlal edildiğine dair tam bilginin olmaması durumunda,  bu ekstern linklerin düzenli kontrolünün sunucu tarafından yapılması beklenemez. Yasaların ihlal edildiğine dair duyum alınması durumunda bu tarz ekstern linkler vakit kaybetmeden silinir.

  Fikri Mülkiyet Hakları
  Bu web sayfasından yayınlanan içerikler, Alman fikri mülkiyet hukukuna dayanmaktadır. Alman fikri mülkiyet hukuku tarafından uygun olmayan her kullanım, sunucunun veya olası hak sahibinin önceden alınan yazılı onayını gerektirmektedir. Bu özellikle veri bankalarında veya diğer elektronik medya veya sistemlerde içeriklerinin çoğaltılması, gözden geçirilmesi, tercüme edilmesi, kayıt edilmesi, üzerinde işlem yapılması veya aktarılması hususlarını içermektedir. İçerikler ve üçüncü şahıs hakları da bu şekilde kabul edilir. Münferit içeriklerin veya bütün sayfanın izinsiz olarak çoğaltılması veya aktarılmasına izin verilmez ve cezai muayede gerektirir. Ancak kişisel, özel ve ticari olmayan kullanımlar için kopyalanması veya indirilmesi izne tabi değildir. Yabancı çevrelerde bu web sayfasının gösterilmesi yalnızca yazılı onayın alınması durumunda mümkündür.

  Bilgilerin Korunması
  Sunucunun bu web sayfası ziyaret edilerek bilgiler (tarih, saat, ilgili sayfa) kaydedilebilir. Bu veriler, kişisel veriler sınıfına ait değildir, aksine anonimleştirilmiştir. Yalnız istatistiksel amaçlara yönelik olarak değerlendirilir. Ticari veya ticari olmayan amaçlar ile üçüncü kişilere verilmesi söz konusu değildir. 
  Sunucu, internette veri aktarımlarının (Örn. E-Posta iletiminde) güvenlik açıklıklarının bulunduğunu ve tamamen üçüncü kişilerin erişimlerinden bu verilerin korunamayabileceği hususlarına özellikle dikkat çekmektedir. 
  Ticari reklam için künyenin iletişim verilerinin kullanılması, sunucunun daha önceden yazılı onayını vermiş veya önceden bir iş ilişkisi varmış gibi görünmesi nedeniyle kesinlikle arzu edilmez. Sunucu ve bütün bu web sayfasında adı geçen kişiler, bu tarz ticari kullanım ve verilerinin aktarılmasını kabul etmemektedir. 


  Özel Kullanım Koşulları
  Bu web sayfasının münferit kullanımları için özel koşulların yukarıda geçen 1 ila 4 sayılı maddelerden farlılık göstermesi durumunda söz konusu olan ilgili yerde detaylı olarak bu husus belirtilir. Bu durumda, ilgili özel durumda özel kullanım koşulları uygulanır. 

  Kaynak: Örnek-Disclaimer connektar.de bağlantısı ile juraforum.de adresi -   experten-branchenbuch.de adresi basın dağıtım ve avukat arama.